The Haloferax mediterranei Genome

Loading
Loading...

Gene Table

Filter
Subcategory
#NameGene IDRepliconLocationAnnotation
601 guaB 1282 chromosome 1219167 ← 1217671

IMP dehydrogenase

602 guaB1 6313 pHM500 332364 → 333452

inosine-5'-monophosphate dehydrogenase

603 gvpA 1696 chromosome 1619985 ← 1619749

gas-vesicle operon protein gvpA

604 gvpC 1695 chromosome 1619672 ← 1618527

gas-vesicle operon protein gvpC

605 gvpD 1697 chromosome 1620197 → 1621834

gas-vesicle operon protein gvpD

606 gvpE 1698 chromosome 1621838 → 1622416

gas-vesicle operon protein gvpE

607 gvpF 1699 chromosome 1622406 → 1623047

gas-vesicle operon protein gvpF

608 gvpG 1700 chromosome 1623051 → 1623302

gas-vesicle operon protein gvpG

609 gvpH 1701 chromosome 1623302 → 1623952

gas-vesicle operon protein gvpH

610 gvpI 1702 chromosome 1623949 → 1624437

gas-vesicle operon protein gvpI

611 gvpJ 1703 chromosome 1624434 → 1624778

gas-vesicle operon protein gvpJ

612 gvpK 1704 chromosome 1624780 → 1625133

gas-vesicle operon protein gvpK

613 gvpL 1705 chromosome 1625126 → 1626094

gas-vesicle operon protein gvpL

614 gvpM 1706 chromosome 1626101 → 1626361

gas-vesicle operon protein gvpM

615 gvpN 1694 chromosome 1618530 ← 1617487

gas-vesicle operon protein gvpN

616 gvpO 1693 chromosome 1617462 ← 1617040

gas-vesicle operon protein gvpO

617 gyrA 1631 chromosome 1555994 → 1558558

DNA gyrase / DNA topoisomerase II subunit A

618 gyrB 1630 chromosome 1554073 → 1555992

DNA gyrase subunit B

619 halH4 5264 pHM300 286110 → 287189

Halocin H4

620 ham1 1984 chromosome 1906496 ← 1905834

Ham1 protein / nucleoside-triphosphatase

Page